SPECIALIST ROUW OP SCHOOL
VOOR LEERKRACHTEN EN IB
Dé opleiding voor omgaan met verlies op de basisschool

START september 2021

OPLEIDING SPECIALIST ROUW OP SCHOOL
MAX 6 PERSONEN 

2497,-
scholing vrijgesteld van btw
 • 12 online modules 
 • besloten facebookgroep zolang de training duurt
 • 3 groepscoachcalls 2021 
 • 1x KAART tafelmodel 
 • 1 x KAART vloermodel
 • 3 LIVE-dagen in Laren (NH) 16 sept, 27 okt, 29 nov 2021
 • BONUS Recorded Online Masterclass Rouwprotocol
 • BONUS Card-Deck bij de KAART + 77 INSPIRATIE TIPS
 • BONUS 10 x Masterclass op de KAART
 • GroepsCoachCalls van 15.30 - 16.30 uur
 • Livedagen van 09.30 - 15.30 uur
Kijk onderstaand voor meer informatie 
mail info@janetschmidt.nl voor 
een oriënterend gesprek / intake-gesprek
de opleiding is vrijgesteld van btw
Als Specialist Rouw op School ben jij 

de aangewezen persoon als het om preventie, advies, ouderbijeenkomsten en begeleiding gaat. 
De begeleiding richt zich op het team, de ouders en de leerlingen.
Specifiek komen scheiding en (naderend) overlijden aan bod in de opleiding.

Begeleiding gericht op het schoolteam gaat over samen visie en beleid ontwikkelen en formuleren, vanwaaruit praktisch, dynamische protocollen voortvloeien. Daarnaast kan de Specialist Rouw op School informatieve bijeenkomsten verzorgen voor het team, waarin o.a. thema’s aan bod komen als ‘hoe rouwen kinderen’ en ‘preventie in de groep’. Specifieke vragen van de leerkrachten m.b.t. risico-leerlingen kan de Specialist 1 op 1 beantwoorden.

Begeleiding voor ouders richt zich op psycho-educatie bieden, gesprekken in aanvulling op begeleiding van hun kinderen en het verzorgen van ouderbijeenkomsten met een specifiek rouw-thema. Ook leer je gevoelige gesprekken te voeren met ouders (i.s.m. directie). Gesprekken b.v. ter voorbereiding van een overlijden van een ouder of leerling. 
De samenwerking tussen school en gezin staat centraal.

Begeleiding van de leerlingen richt zich direct op het werken in de groep/klas met behulp van in de opleiding geleverde tool de Landkaart ‘ Stromen van Verbinding’ en 'Met de poppetjes op tafel'.
Daarnaast biedt de Specialist begeleiding in een preventiegroep op school. 
Deze groep kan gericht zijn op scheiding in het gezin, ernstige ziekte in het gezin en/of een overlijden in het gezin.

De Specialist is erin gespecialiseerd om bovenstaande met elkaar te verbinden en te integreren in de visie en uitvoering passend bij de cultuur en identiteit van de school.

De Opleiding heeft een looptijd van 3 maanden en is een blended opleiding wat wil zeggen dat online modules ondersteund worden door livedagen. De 12 online modules kunnen de studenten in eigen tempo doorwerken. 
De uit te werken opdrachten delen de studenten met elkaar via de mail. De verdieping en het presenteren van de opdrachten voortkomend uit de online modules vindt plaats tijdens de live-dagen. Er zijn 3 live-dagen; elke maand 1. Ook is er elke maand 1 online-live-coach-call. Een follow-up-dag is gepland 3 maanden na de derde live-dag.  

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer zij de opdrachten hebben uitgevoerd, alle dagen aanwezig zijn geweest én door toetsing van een persoonlijk-professionele presentatie en rollenspel.

module 1 
TUSSEN WELKOM EN AFSCHEID

module 2 
DE GROEP ALS VEILIGE BEDDING 

module 3 
HET VERANDERENDE LEVEN

module 4 
LEVEN MET GEMIS DOOR DE OGEN VAN EEN KIND

module 5 
SCHEIDING IN HET GEZIN

module 6 
HOE KINDEREN AFHANKELIJK ZIJN 

module 7 
DE TAAL VAN HET KIND IN MATERIAAL EN SPEL

module 8 
EEN BETEKENISVOL ROUWPROTOCOL

module 9 
ALS ER IEMAND DOODGAAT

module 10 
BEGELEIDEN VAN EEN preventie-rouw-GROEP IN DE SCHOOL

module 11 
DE LANDKAART ALS INTERACTIEVE TOOL 

module 12
Contextuele begeleiding KIND in BEELD op TAFEL

 • Je leert hoe kinderen rouwen en hoe je kinderen kunt begeleiden na verlies door ziekte in het gezin, scheiding, overlijden
 • ​Je weet waar de grens van de school ligt en wanneer je moet verwijzen naar een externe rouwdeskundige
 • ​Je begrijpt de verschillende verlies-reacties van kinderen en hoe daarmee om te gaan
 • ​Je leert wat kinderen nodig hebben om emotioneel vrij te zijn
 • ​Op school hebben jullie straks een duidelijke visie over het omgaan met verlies en hoe gezinnen te helpen 
 • ​Het beleid is afgestemd op de visie
 • ​Het resultaat zal zijn dat er geen paniek is op het moment dat er iets ingrijpends gebeurt, omdat jullie weten hoe ze de kwestie aan moeten pakken
 • Je weet hoe je moet afstemmen op de groep die het verlies meemaakt
 • ​Je ziet wat de groep nodig heeft
 • ​Je weet hoe je concrete materialen inzet als middel tot gesprek
 • ​Je kunt kennis omtrent dit thema aan je collega's overdragen
 • ​Ook je hoe je het best inhoud kunt geven aan ouderbijeenkomsten om ouders informatie te geven over hoe kinderen omgaan met verlies. 
 • ​Je kunt ouders concrete tips geven hoe ze thuis op verschillende reacties op verlies in kunnen gaan, hun kind kunnen ondersteunen
 • ​Je weet dat kinderen die gezien en ondersteund worden in hun verlies,  zich gunstiger ontwikkelen dan kinderen die hierin niet gezien worden

VRAGEN EN ANTWOORDEN
  Copyright 2018 - All Rights Reserved 

Janet Schmidt