Ik help scholen voorbereid te zijn op (onverwacht) verlies, zodat zij precies weten hoe te handelen wanneer zij te maken hebben met ernstige ziekte, (naderend) overlijden en/of scheiding.
In een paar korte videos geef ik je inzicht in hoe je leerlingen met verlies op school kunt begeleiden

Video #1: Verdriet in de klas
Video #2: Jouw aanpak
Video #3: Wat anderen leerden
Video #4: De mogelijkheden
  • Is jouw school voorbereid op verlies in de klas?
  • Heb jij kinderen in de groep die te maken hebben met verdriet door scheiding, ernstige ziekte of overlijden?
  • Voel jij je handelingsverlegen en wil je je juist meer competent voelen t.a.v. dit thema?
  •  
voor leerkrachten en intern begeleiders PO
Opleiding 
Specialist Rouw op School
workshop-serie 
Lekker in je Vel op School
workshop-serie
Train de Trainer op de kaart
Janet Schmidt Rouwtherapeut

Mijn ouders spraken open met ons, hun zes kinderen, over de dood. 
Zij vertelden hun verhalen en wij hingen aan hun lippen. Mijn vader leerde ons een liedje dat wij mooi vonden; over een meisje dat stierf. Het raakte me keer op keer en het nestelde zich in mijn hart.
Toen ik voor de klas stond, kwam ik veel diep verdriet tegen bij kinderen. Ze stagneerden erdoor in hun ontwikkeling. Door naar hun verhaal te luisteren, kwam er ruimte. Door in kringgesprekken over gevoelens te spreken ontstond er warmte, een stevige bedding om elkaar te helpen als er iets verdrietigs gebeurde.

Mijn overstap als remedial teacher en intern begeleider naar het speciaal onderwijs, maakte dat ik nog veel meer verdriet bij kinderen tegenkwam. Ik ging met de kinderen aan de slag en vertelde leerkrachten die hiernaar vroegen hoe zij voor het verdriet in de klas ruimte konden maken en toch ook aan onderwijs geven, toekwamen.
Vele werkvormen heb ik gemaakt die leerkrachten in kunnen zetten. Mooi te combineren ook met de SEO-lessen.
Scholen vragen me hen te begeleiden bij calamiteiten; een ondersteuning van management tot in de groep en een ouderbijeenkomst voor ouders.

In mijn praktijk geef ik ouders en hun kinderen informatie over hoe kinderen rouwen. Het geeft hen (h)erkenning! Naast de begeleiding door gesprek, gebruik ik vele materialen als hulpmiddel in het gesprek, want voor kinderen geldt...hoe concreter hoe beter. Iets in handen hebben geeft hen houvast in het gesprek. Het helpt de verbinding naar binnen te brengen; naar het gevoel, de gedachten.

De combinatie van ruim 35 jaar onderwijservaring én ruim 10 jaar ervaring als rouwtherapeut biedt een stevige basis om zowel vanuit school als kind en gezin goed mee te kunnen denken om te kijken wat nodig is. Elke situatie is anders en vraagt om specifieke afstemming. En deze afstemming vraagt om kennis, openheid en verbinding.

Na vele succesvolle trainingen gegeven te hebben, heb ik een online-opleiding Specialist Rouw op School ontwikkeld. 
Speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders en gedragsspecialisten in het basisonderwijs. 
Aan deze training zijn live-dagen gekoppeld om met elkaar de diepte op te zoeken.
Janet Schmidt
Rouwtherapeut
Aangesloten bij beroepsvereniging VIV
Mijn missie is om volwassenen te laten zien wat zij kunnen betekenen 
voor kinderen die te maken hebben met een ingrijpend verlies, zodat elk kind zich met ondersteuning gedragen weet, het verlies vanuit een veilige bedding kan integreren én zo ruimte heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

Janet Schmidt
Kopenhagenlaan 141
8232RD Lelystad
info@janetschmidt.nl
0652731741


kvk 32146847
btw NL 190231348B02  Copyright 2018 - All Rights Reserved Janet Schmidt
Foto's van UNSPLASH of privé